در حال نمایش 8 نتیجه

مولتی اسپیندل چهار محوره ASTpower تایوان

37,003,000 تومان72,078,000 تومان
مولتی اسپیندل چهار محوره ASTpower تایوان ASTpower 4-SPINDLE (CIRCULAR) BORING HEAD تنظیم فاصله بین محور ها: 34 - 206 میلی متر ظرفیت حفاری بر روی فلزات : Ø0.5- Ø16mm حرکت برگشت پذیر محور ها جهت عملیات سوراخکاری و قلاویز کاری

مولتی اسپیندل چهار محوره متغیر آسکو ایران

17,751,000 تومان39,629,000 تومان
مولتی اسپیندل چهار محوره متغیر آسکو ایران 4-SPINDLE (CIRCULAR) BORING HEAD MODEL  فاصله قابل تنظیم بین محورها SPACING     (mm) WEIGHT

مولتی اسپیندل دو محوره ASTpower تایوان

18,502,000 تومان37,774,000 تومان
تنظیم فاصله بین محور ها: 13.5 - 164 میلی متر ظرفیت حفاری بر روی فلزات : Ø0.5- Ø16mm حرکت برگشت پذیر محور ها جهت عملیات سوراخکاری و قلاویز کاری

مولتی اسپیندل دو محوره آسکو ایران

11,146,000 تومان23,117,000 تومان
مولتی اسپیندل دو محوره آسکو ایران 2-SPINDLE BORING HEAD MODEL  فاصله قابل تنظیم بین محورها SPACING   (mm) WEIGHT وزن مدل

مولتی اسپیندل سه محوره ASTpower تایوان

22,969,000 تومان45,868,000 تومان
مولتی اسپیندل سه محوره ASTpower تایوان ASTpower 3-SPINDLE (LINEAR) BORING HEAD تنظیم فاصله بین محور ها: 14 - 200 میلی متر ظرفیت حفاری بر روی فلزات : Ø0.5- Ø16mm حرکت برگشت پذیر محور ها جهت عملیات سوراخکاری و قلاویز کاری

مولتی اسپیندل سه محوره خطی آسکو ایران

13,210,000 تومان26,832,000 تومان
مولتی اسپیندل سه محوره خطی آسکو ایران 3-SPINDLE (LINEAR) BORING HEAD MODEL  فاصله قابل تنظیم بین محورها SPACING     (mm) WEIGHT

مولتی اسپیندل سه محوره متغیر ASTpower تایوان

32,763,000 تومان53,804,000 تومان
مولتی اسپیندل سه محوره متغیر ASTpower تایوان ASTpower 3-SPINDLE (CIRCULAR) BORING HEAD تنظیم فاصله بین محور ها: 22 - 180 میلی متر ظرفیت حفاری بر روی فلزات : Ø0.5- Ø16mm حرکت برگشت پذیر محور ها جهت عملیات سوراخکاری و قلاویز کاری

مولتی اسپیندل سه محوره متغیر آسکو ایران

15,687,000 تومان32,199,000 تومان
مولتی اسپیندل سه محوره متغیر آسکو ایران 3-SPINDLE (CIRCULAR) BORING HEAD MODEL  فاصله قابل تنظیم بین محورها SPACING     (mm) WEIGHT